Natječaj

Search form

Leonardo da Vinci stručnjaci za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET Professionals - VETPRO)

Referenca: 
EAC/S07/12
Datum završetka natječaja: 
01.02.2013.
Status: 
Budžet: 
N/A
Kratak opis natječaja: 

Cilj aktivnosti je podrška međunarodne mobilnosti osoba odgovornih za strukovno osposobljavanje i/ili ljudske potencijale.
Opći ciljevi ove aktivnosti mobilnosti u okviru sektorskog programa Leonardo da Vinci:
• podrška sudionicima aktivnosti osposobljavanja i daljnjeg usavršavanja u pogledu stjecanja i korištenja znanja, vještina i kvalifikacija kako bi se olakšao osobni razvoj, zapošljivost i sudjelovanje na europskom tržištu rada
• podrška unaprjeđenju kvalitete i inovacija u sustavima, ustanovama te praksi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Projekt mobilnosti za stručnjake u strukovnom obrazovanju i osposobljavanja sastoji se od prijenosa, poboljšanja te obnavljanja kompetencija i/ili inovativnih metoda i prakse u području strukovnog osposobljavanja. Predavači, nastavnici i druge osobe odgovorne za pitanja strukovnog osposobljavanja razmjenjuju iskustvo s kolegama iz drugih država s ciljem uzajamnog učenja. Može se uključiti i učenje strukovnog jezika za stručnjake iz područja strukovnog obrazovanja (VOLL).
Individualni sudionici primaju financijsku potporu u okviru projekta mobilnosti kojega organizira ustanova koordinator projekta. Ne mogu se izravno prijaviti za financijsku potporu nacionalnoj agenciji.
U okviru projekta postoji suradnja između ustanova koje provode osposobljavanje i/ili poduzeća. Uloge navedenih ustanova kao i njihovo uključivanje u različitim fazama provedbe aktivnosti mobilnosti moraju biti jasno određene, pogotovo u slučaju sudjelovanja posredničkih organizacija. Njihova se kvaliteta može ocijeniti na temelju prijašnjih postignuća kao i zadovoljstva korisnika i sudionika na prijašnjim projektima.
Prijave se podnose nacionalnoj agenciji države koja upućuje sudionike (zemlje u kojoj je organizacija koja podnosi prijavu) i pokrivaju samo odlaznu mobilnost, tj. pojedince koji imaju boravište u državi u kojoj se podnosi prijava i/ili su zaposleni u državi u kojoj se podnosi prijava, te odlaze u drugu državu sudionicu Programa.
Korisnik financijske potpore, u većini slučajeva ustanova koordinator, mora jamčiti zadovoljavanje kriterija kvalitete kao što su:
• jasan opis ciljeva, sadržaja te trajanja razdoblja u inozemstvu
• jasna veza između potreba za osposobljavanjem pojedinog korisnika koje se zasnivaju na dosadašnjem iskustvu i sadržaju stručne prakse
• osiguranje pripreme pojedinog korisnika (po potrebi )
• priznavanje kompetencija koje je stekao pojedini korisnik i vrednovanje općeg ishoda unutar određenog područja strukovnog osposobljavanja
• osiguranje organizacijskih vidova mobilnosti
• osiguranje aktivnosti diseminacije
Mogu se prijaviti:
• ustanove ili organizacije koje pružaju mogućnosti učenja u područjima koje obuhvaća sektorski program Leonardo da Vinci
• udruge i predstavnici osoba uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući udruge vježbenika, roditelja i nastavnika
• poduzeća, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske komore i ostale trgovačke organizacije
• tijela za profesionalnu orijentaciju, savjetodavna tijela i tijela koja pružaju usluge informiranja o svim vidovima cjeloživotnog učenja
• tijela odgovorna za sustave i politike o svim vidovima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru cjeloživotnog učenja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
• istraživački centri i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
• visoka učilišta
• neprofitne organizacije, volonterska tijela, nevladine udruge.