Natječaj

Search form

Mjera 103 - Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

Status: 
Program: 
Regija: 
Budžet: 
33.800,00 € - 3.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Mjera 103 “Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda Zajednice” predstavlja doprinos pripremi RH za pristup Europskoj Uniji, a uključuje sljedeće ciljeve:

• Prilagodbu poljoprivrednih i ribljih objekata za preradu da se udovolji minimum EU standarda koji se odnose na higijenu, javno zdravstvo, dobrobit životinja, sigurnost na radu i ekološke uvjete,
• Poboljšanje upravljanja životinjskim otpadom kroz ulaganje u centre za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla,
• Unapređenje marketinških kanala za primarne proizvođače u sektoru poljoprivrede i ribarstva poboljšanim pristupom objektima prerade,
• Unapređenje sveukupnog učinka prerade i prodaje primarnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda,
• Pojednostavljivanje natjecanja na domaćem tržištu primjenom novih tehnologija i inovacija,
• Otvaranje novih mogućnosti na tržištu za poljoprivredne proizvode, stavljajući naglasak na usklađivanje sa standardima Zajednice.

Prihvatljivi sektori unutar Mjere 103 jesu:

• sektor mlijeka i mljekarstva,
• sektor prerade mesa,
• sektor ribarstva,
• sektor prerade voća i povrća,
• sektor vinarstva,
• sektor maslinovog ulja

Tko može podnjeti zahtjev za potporu, tj. postati korisnik mjere 103?

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa u okviru Mjere 103 su obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV):

a) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba
b) u rangu poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna eura s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba

Pored navedenih uvjeta, podnositelji prijava, tj. korisnici, moraju zadovoljiti i neke dodatne kriterije.

Napomena: Ulaganja koje se odnose na sektore vinarstva i maslinovog ulja iznose od 13.500,00 a maksimalni iznos ulaganja u sektoru maslinovog ulja ne smije prelaziti 500.000,00 €.

Prema planu raspisivanja natječaja najavljen je za period 19.8. - 30.9.2013. godine.