Natječaj

Search form

Mladi kao pokretači društvene promjene

Referenca: 
H2020-YOUNG-SOCIETY-2015
Datum objave: 
10.12.2014.
Datum završetka natječaja: 
28.05.2015.
Status: 
Program: 
Budžet: 
9.450.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem upoznavanja izazova populacije koja stari i transformacija u socijalni i ekonomski model koji je više održiv, karakteriziran rastućom nestašicom resursa, većim obzirom za prirodni okoliš, životom u promjenjivoj klimi s nepoznatim posljedicama i većom jednakosti spolova, zahtijeva duboke promjene u europskom društvu uključujući naš životni stil, konzumacijske navike, način na koji poslujemo, razvijamo naše gradove i dizajniramo naše domove, ali također uključujući i način na koji gradimo i upravljamo našim društvima, stvaramo međugeneracijske odnose i organiziramo našu svakodnevnicu.
Istraživanje koje bi trebalo provesti u sklopu natječaja, trebalo bi analizirati norme, vrijednosti i stavove mladih ljudi u Europi, kao i njihova očekivanja i stavove vezane za javnu politiku i organizaciju ekonomskog, društvenog i privatnog života, uključujući općenitiju organizaciju gradova i prostora, kao i poslovne etose i njihove različite korijene. Trebalo bi uključiti mlade različitih godina i spola, koji dolaze iz različitih geografskih, socioekonomskih, etničkih, kulturnih i religijskih podloga, uzimajući u obzir i pojedince i mlade obitelji koji posebice proživljavaju nove izazove. Također, istraživanje bi trebalo obuhvatiti njihove stavove prema više održivom socioekonomskom modelu i njegovim različitim mogućnostima u usporedbi sa starijim generacijama, uključujući evoluciju odnosa među spolovima.

Očekivani rezultat: 

Od istraživanja se očekuje pružanje uvida u perspektivu socioekološke tranzicije na način na koji mladi na to gledaju. Unaprijediti će naše znanje o mladima u Europi, njihovim vrijednostima, normama, zajednicama, očekivanjima, potrebama i političkim ambicijama. Kroz usporedbu sa starijim generacijama, istraživanje će identificirati međugeneracijske razlike vezane za organizaciju ekonomskog, društvenog, političkog i privatnog života u Europi. To će doprinijeti javnim politikama dizajniranima za susretanje s izazovima tranzicije u održiviji ekonomski, politički i društveni model koji će u isto vrijeme odgovoriti na potrebe i očekivanja mladih ljudi. 

Aktivnosti: 

Natječaj spada u skupinu istraživačko-inovacijskih aktivnosti koje imaju za cilj uspostavu novih znanja i/ili istraživanja izvedivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja. U tu svrhu mogu uključiti temeljna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, testiranje i validaciju prototipa malog obuhvata u laboratoriju ili simuliranom okruženju. Projekti mogu sadržavati usko povezane ali ograničene demonstrativne ili pilot aktivnosti s ciljem pokazivanja tehničke izvedivosti u što bližem operativnom okruženju.

Iznos sufinanciranja:

Očekuje se sufinanciranje projekata u iznosu između 1,5 i 2,5 milijuna eura. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip6.42 MB