Mladi za Europu

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Podržavaju se sljedeće aktivnosti: 

  • Razmjene mladih - nude priliku skupinama mladih iz različitih zemalja da se međusobno upoznaju te tako nauče o različitim kulturama. Skupine planiraju zajedno razmjenu mladih oko teme od zajedničkog interesa. Ovisno o broju uključenih zemalja razmjena mladih može biti bilateralna, trilateralna ili multilateralna. Razmjena mladih može biti i putujuća, što uključuje kretanje svih sudionika u isto vrijeme, kroz jednu ili više zemalja koje sudjeluju u razmjeni
  • Inicijative mladih - podupiru grupne projekte osmišljene na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Inicijative također podupiru umrežavanje sličnih projekata iz različitih zemalja s ciljem jačanja njihovog europskog aspekta i s ciljem poticanja suradnje i razmjene iskustava među mladima. Inicijative mladih mogu također voditi samozapošljavanju, uspostavljanju udruga, nevladinih organizacija ili drugih tijela aktivnih u području društvene ekonomije i neprofitnog sektora
  • Demokratski projekti mladih - podržavaju sudjelovanje mladih u demokratskom životu njihove lokalne, regionalne i nacionalne zajednice te na međunarodnoj razini