Mogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz članstva

Search form

Kratki opis: 

Ovo treće područje intervencije ima za svrhu jačanje i izgradnju institucionalnih kapaciteta i njihovu pripremu za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu stečevinu EU.