Natječaj

Search form

Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom - 2. pokretanje postupka

Referenca: 
EuropeAid/134512/D/SUP/HR
Datum objave: 
28.05.2013.
Datum završetka natječaja: 
15.10.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Cilj natječaja je daljnji doprinos razvoju učinkovitog i ojačanog integriranog sustava upravljanja granicom u Republici Hrvatskoj. Sustav bi uspostavio veću sigurnost na međunarodnim granicama te smanjio prekogranični kriminal i ilegalnu migraciju. Projektom se želi osigurati daljnji razvoj učinkovitih carinskih i graničnih kontrola na graničnim prijelazima koje će biti u stanju osigurati prikladnu zaštitu. Također, cilj je i opremiti graničnu policiju sa svrhom dostizanja standarda Europske Unije u provođenju graničnih kontroli. 

Predmet natječaja su:

  • nabava opreme za carinsku kontrolu (rendgenski uređaji)
  • nabava opreme na graničnu kontrolu (detektor za narkotike i eksplozive)
Natječaj je podijeljen na dva lota:

  1. Oprema za carinsku kontrolu
  2. Tehnička oprema za detekciju narkotika i eksploziva