Nanoznanost, nanotehnologije, materijali i nove tehnologije proizvodnje (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema Nanoznanost, nanotehnologije, materijali i nove tehnologije proizvodnje nalazi se u sklopu potprograma Suradnja. 
Glavni cilj istraživanja u okviru tematskog područja ''Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije'' (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies- NMP) je unaprjeđenje konkurentnosti europske industrije i stvaranje znanja relevantnog za preobrazbu iz industrije temeljene na resursima u industriju koja je utemeljena na znanju. Nadalje, cilj tih istraživanja je jačanje konkurentnosti europske industrije postepenim uvođenjem promjena koje će obuhvatiti široko područje i primjenjivanje relevantnih znanja za nove aplikacije. 
Financiranjem ovih istraživačkih tema pružiti će se podrška novim, visoko-tehnološkim industrijama i visokovrijednim tradicionalnim industrijama utemeljenim na znanju, s posebnim naglaskom na odgovarajuću diseminaciju istraživačkih rezultata malim i srednjim poduzećima. Preobrazba europske industrije u industriju utemeljenu na znanju neophodna je za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda; što je ključno za stvaranje novih industrija, zadovoljenje potreba korisnika, kao i za društvena očekivanja u područjima razvoja, zaštite okoliša i zdravstva. 

Što će se financirati? 

  • nanoznanosti i nanotehnologije - proučavanje pojava i manipulacija materijalima na nano-ljestvici, te razvoj nanotehnologija, što za krajnji cilj ima proizvodnju novih proizvoda i usluga 
  • materijali – korištenje znanja iz područja nanotehnologija i biotehnologija za nove proizvode i postupke 
  • nova proizvodnja – stvaranje uvjeta za kontinuiranu inovaciju i razvoj generičke proizvodnje 
  • integracija tehnologija za industrijsku primjenu – fokusiranje na nove tehnologije, materijale i aplikacije kako bi se ispunile potrebe utvrđene u okviru različitih europskih tehnoloških platformi 
Zemlje članice za ovo tematsko područje predvidjele su 3.5 milijarde eura.