Okoliš - uključujući klimatske promjene (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema Okoliš nalazi se u sklopu potprograma Suradnja. 
Glavni cilj istraživanja iz područja ''Okoliša'' je promoviranje održivog upravljanja prirodnim okolišem kao i izgrađenim okolišem, te njihovim resursima. U tu svrhu potrebno je razviti nova znanja o međudjelovanju klime, biosfere, ekosustava i ljudskih aktivnosti kako bi se razvile nove tehnologije, alati i usluge koji su ekološki prihvatljivi. 
Budući da ekološki problemi prelaze državne granice, a prirodni resursi se troše neumjereno i neplanski, Europa treba uspostaviti novi održivi pristup prema zaštiti okoliša. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove teme bit će usmjerene na: 

  • predviđanje klimatskih i ekoloških promjena, te promjena u kopnenim i oceanskim sustavima 
  • sredstva i tehnologije za praćenje, prevenciju i ublažavanje rizika po zdravlje 
  • alate i tehnologije za praćenje, prevenciju i ublažavanje ekoloških pritisaka i rizika na ljudsko zdravlje 
  • održivost prirodnog i izgrađenog okoliša 
Financiranjem aktivnosti iz ovog tematskog području unaprijedit će se konkurentnost europske industrije i ojačati njezin položaj na svjetskom tržištu tehnologija zaštite okoliša. Zemlje članice Europske unije namijenile su 1,9 milijardu eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa.