Natječaj

Search form

Olakšavanje protoka transnacionalnog turizma u EU za starije i mlade osobe u predsezoni i postsezoni

Referenca: 
COS-TFLOWS-2014-3-15
Datum objave: 
10.10.2014.
Datum završetka natječaja: 
15.01.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Budžet: 
1.800.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem jačanja konkurentnosti europskog turističkog sektora kroz poticanje produljenja turističke sezone i povećanje unutarnje mobilnosti starijih i mladih ljudi. Ciljna skupina su osobe starije od 55 godina i mladi u dobi od 15 do 25 godina, a fokus je na razvoju koncepta turističkog proizvoda i na pokretanju pilot testa. 

Specifični ciljevi:

 • Produljenje turističke sezone jer se time pridonosi poboljšanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i povećanju radnih mjesta
 • Poticanje transnacionalne suradnje
 • Unaprijeđenje europskog javno-privatnog partnerstva
 • Povećanje mobilnosti unutar EU za starije i mlade osobe 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Projektni prijedlozi trebaju biti predstavljeni od strane konzorcija sastavljenog od minimalno 4 partnera i maksimalno 8, iz najmanje 4 različite države koje su prihvatljivi prijavitelji. Konzorcij mora biti sastavljen od najmanje jedne javne državne vlasti, jednog partnera koji predstavlja organizaciju mladih ili starijih osoba te jednog davatelja turističkih usluga.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Platforme za diskusiju, fokus grupe, radionice i sl.
 • Izgradnja kapaciteta i obuka
 • Razmjena dobrih praksi
 • Umrežavanje i stvaranje partnerstva
 • Analiza tržišta mladih, ankete, komparativne analize, prikupljanje podataka i izrada studija
 • Komparativne analize kvalitete postojećih turističkih aktivnosti koje se pružaju mladima, definiranje zajedničkih kriterija kvalitete za takve usluge, certifikacija i sl.
 • Konferencije, seminari, kampanje podizanja svijesti
 • Suradnje i komercijalni sporazumi s pružateljima truističkih usluga u partnerima 
Projektni prijedlozi u okviru ove programske aktivnosti moraju razviti sljedeće “core” djelatnosti:

 • Dizajn i razvoj turističkih proizvoda
 • Pokrenuti pilot-test za potvrdu koncepta turističkog proizvoda
 • Vrednovanje rezultata testa
Iznos sufinanciranja:

Ukupan iznos sufinanciranja podijeljen je na dva dijela:

 • Grupa A.: 1.300.000 € za sufinanciranje projekata čija su ciljana skupina starije osobe 
 • Grupa B.: 500.000 € za sufinanciranje projekata čija su ciljana skupina mladi
Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu iznosi: 

 • 220.000 € za projekte iz grupe A.
 • 250.000 € za projekte iz grupe B.
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata iznosi 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip918.14 KB