Natječaj

Search form

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)

Datum objave: 
30.07.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.03.2020.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
25.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.
Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 kn, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Najniži mogući iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu iznosit će 200.000,00 kn, dok će najviši mogući iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu iznositi 1.000.000,00 kn.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014 – 2016. godina.
Pozivom će biti propisani obvezan i dodatan kriterij za odabir najpotrebitije djece. Obvezan kriterij za sudjelovanje u projektu je Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu, a prema dodatnom kriteriju u projekt se može uključiti najviše 10% od ukupnog broja djece.