Natječaj

Search form

Osnovna studija REACH-a

Referenca: 
446/PP/GRO/IMA/15/11818
Datum objave: 
09.07.2015.
Datum završetka natječaja: 
14.09.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Budžet: 
200.000 €
Kratak opis natječaja: 

REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno povećanje konkurentnosti kemijske industrije unutar Europske unije. Nadalje, REACH potiče razvoj drugih metoda za procjenu rizika od tvari, čime bi se smanjio broj pokusa na životinjama.  

Sukladno Uredbi REACH, Komisija mora svakih 5 godina izvještavati o njegovom funkcioniranju. Stoga postoji zakonska obveza za Komisiju da opet izvijesti 2017. godine. Sljedeće Komisijino izvješće će se nadograditi na izvješća država članica i ECHA-e (koja moraju biti dostavljena tijekom 2015. i 2016.), kao i na brojne specifične studije koje je Komisija započela radi pristupa određenim elementima povezanim s provedbom REACH-a. 

Jedan od elemenata koji Komisija redovno treba nadzirati je učinkovitost i djelotvornost REACH-a u smislu njegove sposobnosti radi doprinosa poboljšanju kvalitete podataka dostupnih za upravljanje rizikom od kemikalija i smanjenje rizika koji kemikalije mogu predstavljati. To zahtijeva čvrstu statističku analizu nakon koje slijedi utvrđena metodologija koja dozvoljava usporedbu rezultata na različitim točkama u vremenu. 

Prva je osnovna studija REACH-a dovršena prije 2009. i njome se razvio sustav pokazatelj rizika i kvalitete te je pružen prvi „snimak” zasnovan na podacima dostupnim 2007., prije stupanja na snagu Uredbe REACH. Drugi je „snimak” baziran na podacima dostupnim nakon prvog roka za registriranje koji je dovršen 2012. radi doprinosa općem izvješću o radu REAC-a koji je objavljen 2013. (takozvani pregled REACH 2013.). Kako je navedeno u pregledu REACH 2013., usporedba rezultata dobivenih 2009. i 2012. ukazala je na značajan napredak kvalitete podataka dostupnih za upravljanje rizikom od registriranih kemikalija, rezultirajući u značajnom smanjenju nominalnog rizika za te tvari. Treći je „kratki pregled” potreban radi dobivanja nove usporedbe rezultata kojim će se poduprijeti Komisijino izvješće o funkcioniranju REACH-a za koji je rok 2017. 

Nova usporedba rezultata temeljit će se na studiji kojom se pruža čvrsta statistička analiza koja primjenjuje metodologiju koja je već uspostavljena u prethodnim studijama za tvari registrirane u drugom registracijskom roku i, ako je to primjereno, tvari obuhvaćene natjecateljevim popisom ili popisom odobrenja.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.18 MB