petzanet.HR

Search form

O projektu: 
Tijekom projekta učitelji će razviti i primijeniti dio školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Školski kurikulum bit će pripremljen za sve razrede osnovne škole, organiziran u četiri grupe prema uzrastu učenika. Razvoj kurikuluma obuhvaća izradu svih potrebnih obrazovnih sadržaja – priručnika, radnih materijala, multimedijskih sadržaja, interaktivnih igri te politika prihvatljivog korištenja interneta i mobilnih uređaja. Svi pripremljeni sadržaji bit će besplatno dostupni za korištenje tako da će svim školama u Hrvatskoj pomoći u edukaciji djece, roditelja i učitelja te prevenciji elektroničkog nasilja.
Prijavitelji: 
 • OŠ Veliki Bukovec
Partneri: 
 • OŠ “Mato Lovrak”
 • OŠ Popovača
 • OŠ Gripe, Split
 • OŠ “Mladost”
Aktivnosti: 

 • Razvoj i primijena dijela školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)
 • Razvoj školskog kurikuluma temeljenog na ishodima učenja o području sigurnosti djece na internetu
 • Razvoj i provedba popratnog pedagoškog modela za učenje usmjereno na učenika
 • Poboljšanje obrazovnih vještina i stručnosti učitelja za poučavanje usmjereno ka učenicima
 • Poboljšanje digitalne kompetencije učenika i razvoj kritičkog stava prema odgovornoj uporabi IKT-a
 • Podizanje razine svijesti učenika, učitelja, roditelja i opće javnosti za pitanja koja se odnose na dječju sigurnost online u sinergiji s politikama Europske unije
Trajanje: 
16 mjeseci
Iznos ugovora: 
2.500.000,00 kn
Program: