Natječaj

Search form

Postupak izravne dodjele strateškog projekta - "Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture"

Datum objave: 
27.11.2017.
Datum završetka natječaja: 
27.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerana s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture“  iznose 272.134.035,00 kuna.