Natječaj

Search form

Postupak izravne dodjele za strateški projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

Datum objave: 
24.11.2017.
Datum završetka natječaja: 
23.02.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Požega s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ iznose 124.444.841,93 HRK.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Sažetak_Poziva.docx53.23 KB