Potpora europskoj suradnji u području mladih

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Podržavaju se sljedeće aktivnosti: 

1. Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima 

Podupire suradnju, seminare i strukturirani dijalog između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima te onih koji su odgovorni za politiku prema mladima. 

Nacionalni sastanak mladih: održava se na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u Programskim zemljama s ciljem:

  • pružanja prostora za debatu, konzultacije, aktivno sudjelovanje i informiranje o temama bitnima za Strukturirani dijalog ili politike i teme Europske unije
  • pripreme za službenu konferenciju koju organizira zemlja članica koja predsjedava Europskom unijom
  • organiziranja aktivnosti povezanih s Europskim tjednom mladih 
  • poboljšanja međusektorskog dijaloga i suradnje između formalnih i neformalnih obrazovnih područja. 
Nacionalni sastanak mladih također se može sastojati od niza ili kombinacije gore navedenih aktivnosti.

Transnacionalni seminar mladih: skupovi mladih i donositelja politika s ciljem rasprave, razmjene ideja i dobre prakse i/ili prihvaćanja preporuka o temama usredotočenim na prioritete i ciljeve Strukturiranog dijaloga ili obnovljenog političkog okvira u području mladih. 

2. Potpora aktivnostima za bolje upoznavanje područja mladih 

3. Suradnja s međunarodnim organizacijama biti će korištena za pružanju potpore suradnji Europske unije i međunarodnih organizacija koje rade u području mladih, posebice s Vijećem Europe, Ujedinjenim Narodima ili UN-ovim specijaliziranim institucijama.