Natječaj

Search form

Potpora pristupima tržišta 2016.

Referenca: 
EACEA/15/2015
Datum objave: 
20.11.2015.
Datum završetka natječaja: 
28.01.2016.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
7. milijuna €
Kratak opis natječaja: 

Ovaj poziv za dostavu prijedloga objavljuje se zbog dostupnosti sredstava nakon usvajanja proračuna za 2016. godinu. Poziv se odnosi na provedbu programa potpore za europski kulturni i kreativni sektor - Kreativna Europa. U području jačanja kapaciteta audiovizualnog sektora, neke od prioriteta MEDIA podprograma su sljedeći: 

  • Povećati kapacitet audiovizualnih operatora za razvoj europskih audiovizualnih djela s potencijalom djelovanja u Uniji i izvan nje, a kako bi se olakšala europska i međunarodna koprodukcija, uključujući i televizije, 
  • Poticati Business burze omogućavanjem pristupa tržištima i inovativnim poslovnim alatima, koji omogućuju audiovizualni operateri uz povećanje vidljivosti projekata na međunarodnim tržištima. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

Pravne osobe - privatne tvrtke, neprofitne organizacije, udruge, dobrotovorne udruge, zaklade, općine/gradska vijeća, a koje su osnovane u jednoj od zemalja sudionica u podprogramu MEDIA. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Akcija 1: Pristup fizičkim tržištima europskih stručnjaka 

Akcije usmjerene na poboljšanje uvjeta koji uređuju pristup europskih profesionalaca, projektima koji rade na profesionalnim audiovizualnim tržištima unutar i izvan zemalja koje sudjeluju u
MEDIA popprogramu. 

Akcija 2 - Online alati namijenjeni za profesionalce 

  • Stvaranje i razvoj baze podataka i/ili mreže baza podataka europskih programa, 
  • Stvaranje i razvoj inovativnih online alata za europske audiovizualne i/ili kino industrije koristeći najnovije digitalne tehnologije namijenjene profesionalcima. 
Akcija 3 - Zajedničke europske promotivne aktivnosti 

  • Provedba zajedničkih promidžbenih aktivnosti unutar i izvan zemalja sudionica u MEDIA podprogramu, u organizacijama paneuropskih mrežama,
  • Osnivanje i pokretanje promotivnih inicijativa i platforme, s ciljem stvaranja inovativnih načina za distribuciju/oslobađanje europskih audiovizualnih i kinematografskih djela i poticanje
    umrežavanja te razmjene informacija i dobre prakse među profesionalcima.
Stopa sufinanciranja: 

  • 60% ukupno prihvatljivih troškova projekta za aktivnosti koje se provode u zemljama članicama podprograma MEDIA. 
  • 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta za aktivnosti koje se provode izvan zemalja članica podprograma MEDIA.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.46 MB