Potpora razvoju usklađivanja istraživačkih politika (Istraživački kapaciteti)

Search form

Kratki opis: 

Tema Potpora razvoju usklađivanja istraživačkih politika nalazi se u sklopu potprograma Istraživački kapaciteti. Za ovaj program predviđen je budžet od 70 milijuna eura tijekom trajanja FP7 (2007. - 2013). 
Ciljevi ovog programa jesu poboljšati efikasnost i usklađenost nacionalnih znanstvenih politika Europske zajednice i pridruženih zemalja, odnosno poboljšati utjecaj i očekivane rezultate javno financiranog istraživanja kao i vezu s industrijom. 

Financirati će se: 

  • praćenje i analiza javnih istraživačkih politika i strategija u svrhu pružanja kvalitativnih i kvantitativnih informacija i analiza za potporu kreiranju, implementaciji, evaluaciji i transnacionalnoj koordinaciji javnofinanciranih istraživačkih politika i strategija
  • jačanje koordinacije istraživačkih politika – potporom implementaciji “Otvorene metode koordinacije”, kao i koordinacijske inicijative predložene od nekoliko zemalja i regija