Natječaj

Search form

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Datum objave: 
05.11.2014.
Datum završetka natječaja: 
28.11.2014.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednoga proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 05). 

Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe s područja Vukovarsko-srijemske županije upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, a koje su prijavile svoju štetu Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta i kojima je poplava uništila najmanje 30% poljoprivrednog potencijala. 

Prihvatljivi troškovi:

  • Sanacija poljoprivrednog zemljišta
  • Građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture
  • Popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme
  • Nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
  • Nabava i sadnja višegodišnjeg bilja
  • Opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • Označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti. 
Stopa sufinanciranja:

Sredstva potpore za podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.31 MB