Natječaj

Search form

Poziv za sufinanciranje Nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci-Vukovar

Datum objave: 
11.05.2018.
Datum završetka natječaja: 
27.07.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj projekta je osiguranje efikasne i pouzdane željezničke povezanosti između luke Vukovar i cijele Republike Hrvatske i ostalih povezanih dijelova Europe što će dovesti do prebacivanje teretnog prometa sa cestovnog na željeznički promet što će u krajnosti doprinijeti ekonomskom razvoju regije i smanjenju emisije štetnih plinova i smanjenju zagađenja okoliša.

Prijavitelji: poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 485.299.259,08 kuna,

Predviđeni intenzitet potpore: najviša stopa sufinanciranja iznosi do 93,99 % ukupno prihvatljivih troškova.