Natječaj

Search form

Produktivna ulaganja u akvakulturu

Datum objave: 
25.04.2016.
Datum završetka natječaja: 
15.07.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
17.000.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture kako bi se potaknule okolišno održive, inovativne, resursno učinkovite i na znanju temeljene akvakulture. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Na natječaj se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju kriterijima natječaja. 

Prihvatljive aktivnosti: 

 • produktivna ulaganja u akvakulturu; 
 • diversifikacija proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;
 • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi; 
 • poboljšanja i osuvremenjivanje povezano sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca; 
 • smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
 • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture; 
 • obnova postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;
 • diversifikacija prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti; 
 • ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 • promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije. 
Stopa sufinanciranja: 

Minimalna stopa sufinanciranja je 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a dodatno sufinanciranje moguće je u slučaju prijave projekta od strane ribarskih zadruga (10%), lokacije ulaganja na otocima Visu, Mljetu, Lastovu i Dugom otoku (35%), provođenja operacije od strane organizacije proizvođača u akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorskih organizacija (25%) ili velikih poduzeća (smanjenje sufinanciranja za 20%).

Iznos sufinanciranja: 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 3.000.000 eura. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip2.38 MB