Natječaj

Search form

Program Potpore Akcija (PSA) za Inteligentne Transportne Usluge za Ceste (ITS)

Referenca: 
MOVE/C3-2015
Datum objave: 
04.06.2015.
Datum završetka natječaja: 
11.09.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
2.000.000 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj poziva je pridonijeti pravodobnom i učinkovitom razvoju prometa jezgrene mreže, čime se dodatno poboljšava učinkovitost transeuropske prometne mreže, dok je promicanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta, u skladu s Europa 2020 strategija. Očekuje se da će Program Potpore Akcijama (PSA) doprinijeti postignućima europskih ciljeva prometne politike i realizaciju prometnog sustava usklađenpg s europskim zakonodavstvom i standardima. Potpora će se dodjeljivati za jednog korisnika, odnosno prijavitelja projekta.

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Osam ili više država članica Europske unije,
  • Uz suglasnost dotične države članice, međunarodne organizacije, zajednička poduzeća ili javna ili privatna poduzeća ili državna tijela. 
Prihvatljive aktivnosti: 

  • Pružanje tehničke pomoći za provedbu prometnih i putnih podataka specifikacije i norme, 
  • Izdaci povezani s IT alatima i mrežama s naglaskom na razmjenu informacija i smjernice za korisnike, 
  • Konzultacije dionika i suradnja, 
  • Promocija, distribucija znanja, komunikacija, podizanje svijesti i osposobljavanje djelatnosti, 
  • Specifične studije za daljnji razvoj novih ili adaptaciju postojećih specifikacija i standarda (npr. konceptualni razvoj i tehnička procjena, razvoj i pregled dokumentacije, izrada standardizacije materijala), 
  • Upravljanje projektima, 
  • Koordinacija i monitoring.
Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip1.89 MB