Programi potpore

Search form

Kratki opis: 


Ovo područje intervencije namijenjeno je pripremi institucija za upravljanje budućim fondovima EU i sudjelovanju u Programima Zajednice.