Natječaj

Search form

Projekti prevencije i pripravnosti

Datum završetka natječaja: 
12.04.2013.
Status: 
Sektor: 
Budžet: 
2.100.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Projekti pripravnosti

Cilj:

● Stvoriti bolje preduvjete, poboljšati pripravnost, te ojačati svijest profesionalaca i volontera civilne zaštite i zaštite od onečišćenja mora.
● Pružiti podršku i nadopuniti napore država sudionica na području zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskom rukom, tehničkih, radioloških incidenata ili incidenata onečišćenja okoliša, te suočavanja s posljedicama terirističkog čina i olakšavanja pojačane suradnje između država sudionica u području pripravnosti u civilnoj zaštiti i/ili
zaštite od onečišćenja mora.
● Razmjena informacija, iskustava, dobre prakse i znanja s ciljem boljeg rada strana uključenih u civilnu zaštitu.

Aktivnosti:

Projekti koji mogu uključivati manje vježbe koje imaju za cilj konkretna unaprjeđenja i inovacije. Konkretni rezultati mogu uključivati, na primjer, zajedničko osmišljavanje, planiranje, razvoj i provedbu aktivnosti civilne zaštite, uključujući postupke, tehnike, alate itd. Oni također mogu uključivati prenošenje ili prilagodbu postojećih elemenata iz drugih geografskih i tematskih konteksta.

Prioriteti za 2013. godinu:

1. Aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje suradnje u području prekogranične civilne zaštite i zaštite od onečišćenja mora, uključujući regionalnu suradnju vezanu za izravnu pripravnost, izravni odgovor na i ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskom rukom, uključujući posljedice KBRN incidenata
2. Aktivnosti kojima se povećavaju operativnu suradnju u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu Europske unije pritom omogućavajući državama sudionicama razvoj, uvježbavanje i registriranje višenacionalnih modula.
3. Aktivnosti s ciljem povećanja spremnosti država članica za primanje međunarodne pomoći.
4. Aktivnosti s ciljem razvijanja i primjene boljeg pristupa sakupljanju i spremanju podataka i informacija o intervencijama i vježbama civilne zaštite na nacionalnoj razini, koje pokrivaju čitav ciklus upravljanja u katastrofama.

Projekti prevencije

Cilj: pružiti podršku i nadopuniti napore država sudionica na području prevencije, s fokusiranjem na područja gdje je zajednički europski pristup primjereniji.

Aktivnosti: projekti, planovi i studije

Prioriteti za 2013. godinu:

1. Unaprjeđenje baze znanja i podataka o katastrofama i njihovim posljedicama, uključujući djelovanja procjene troškova i koristi mjera prevencije rizika.
2. Identifikacija opasnosti i modeliranje rizika, uzimajući u obzir prilagodbu na klimatske promjene; aktivnosti kojima se podupire razvoj i provedba metoda procjene i mapiranja rizika u državama članicama; djelovanja čiji je cilj integriranje rezultata procjene rizika i planiranja temeljenog na sposobnostima (npr. upravljanje rizicima, infrastruktura, financiranje kohezije)
3. Aktivnosti kojima se razrađuju inovativna rješenja (uključujući osiguranje) za financiranje prevencije katastrofa.
4. Aktivnosti čiji je cilj jačanje veza između prevencije i održivog razvoja (pristup temeljen na ekosustavu, upravljanje šumama i vodama)
Projekti trebaju biti komplementarni s i koristiti relevantne aktivnosti koje se poduzimaju na europskoj razini i za koje se koriste financijska sredstva Unije (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD, Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Life+, CIP program, ICT program, Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj - FP7).

Najveći iznos sufinanciranja je 75% prihvatljivih troškova s najvećim iznosom doprinosa EU od 500.000 € za svaki prijedlog koji se financira.