Natječaj

Search form

"Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice"

Datum objave: 
04.12.2018.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
70.000.000,00 kn
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Poziv se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.  

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. 

Specifični ciljevi Poziva su: 
  • Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora; 
  • Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju; 
  • Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom. 

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica i umjetničke organizacije registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva, javne ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 70.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. 

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2019. godine

Upute za prijavitelje i ostala natječajna dokumentacija dostupni su na strukturnifondovi.hr.
Dokumenti: 
AttachmentSize
UzP_Prostori-sudjelovanja.pdf1.18 MB