Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare

Search form

Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevare

Kategorija: 
Trajanje: 
23. rujna 2016. godine
Mjesto: 
Hrvatsko novinarsko društvo, Perkovčeva 2, Zagreb
Ciljana skupina polaznika: 
Tijela državne uprave
Kratki opis: 

Cilj izobrazbe je podizanje svijesti službenika zaposlenih u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za programsko razdoblje 2007.-2013. i 2014.-2020. o nepravilnostima i prijevarama u korištenju EU fondova. Izobrazba je usmjerena na jačanje kapaciteta sustava za prevenciju nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa, njihovu identifikaciju, razlikovanje nepravilnosti i prijevare, rješavanje slučajeva sumnje na nepravilnost i prijevaru, izvješćivanje Europske komisije odnosno Europskog ureda za sprječavanje prijevara (OLAF) o utvrđenim nepravilnostima i prijevarama te sumnjama na prijevaru, kao i na primjenu financijskih korekcija u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i prijevara.