Natječaj

Search form

Prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Datum objave: 
09.03.2016.
Datum završetka natječaja: 
15.06.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
25.016.349,00 €
Kratak opis natječaja: 

Poziv je otvoren s ciljem podrške projektima koji doprinose prekograničnom utjecaju i koristima za projektne partnere, ciljne skupine, programsko područje i područje projekta kroz četiri prioritetne osi: 

1. Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 
2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske učinkovitosti 
3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa 
4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskom području 

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela/institucije (instituti, razvojne agencije),
 • Nevladine organizacije (udruge građana, razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, komore, stručne udruge), 
 • Obrazovne institucije (sveučilišta, fakulteta i otvorenih učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednje škole), 
 • Tijela lokalne i regionalne vlasti,
 • Institucije za podršku poslovanju,
 • Organizacije za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga,
 • Javne neprofitne organizacije, uključujući institute, sveučilišta, fakultete,
 • Međunarodne organizacije koje djeluju u okviru nacionalnog prava jedne od zemalja sudionica ili po međunarodnom pravu pod uvjetom da je međunarodna organizacija ispunjava programske i nacionalne zahtjeve. 

Prihvatljive aktivnosti:


Prioritetna os 1:

 • Jačanje učinkovitosti javnih ustanova iz sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz povećanje dostupnosti usluga, 
 • Primjena ICT rješenja u cilju poboljšanja usluga te umrežavanje svih relevantnih dionika. 
Prioritetna os 2: 

 • Jačanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša,
 • Izrada i provedba planova upravljanja zaštićenim područjima, zaštita i obnova bioraznolikosti,
 • Unaprjeđenje sustava za upravljanje vodama i otpadom,
 • Poboljšanje sustava za zaštitu od elementarnih nepogoda kroz razvoj relevantnih planova i inicijativa i uspostavu centara za krizne situacije,
 • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energetske učinkovitosti kroz izradu relevantnih studija, akcijskih planova i ulaganja u infrastrukturu,
 • Zajedničke inicijative u cilju poboljšanja pravnog okvira u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. 
Prioritetna os 3: 

 • Razvoj, promicanje i markiranje zajedničkih grana turizma, razvoj novih turističkih proizvoda, potpora turizmu kroz poboljšanje turističke infrastrukture,
 • Razvoj i primjenu ICT i inovativnih rješenja u sektoru turizma,
 • Jačanje ljudskih potencijala u sektoru turizma,
 • Vrednovanje, očuvanje, obnova i oživljavanje kulturne, povijesne i prirodne baštine, npr. UNESCO te drugih povijesnih i kulturnih znamenitosti i krajolika, uključujući i omogućavanje ili poboljšanje pristupa do njih,
 • Razvoj inicijativa za provedbu prekograničnih kulturnih događanja,
 • Edukativni programi u sustavu osiguranja kvalitete i standardizacije.
Prioritetna os 4:

 • Poboljšanje učinkovitosti institucija koje pružaju potporu u poslovanju, uspostava i jačanje klastera i poslovnih mreža, poticanje poduzetništva kroz organizaciju edukativnih programa za jačanje poduzetničkih vještina,
 • Standardizacija, zaštita i promocija proizvoda, poticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga,
 • Jačanje suradnje između poduzetništva, centara za istraživanje i razvoj i obrazovnih institucija u cilju povećanja konkurentnosti.
Iznos sufinanciranja:

Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 400.000 €, dok je maksimalan između 1.000.000 i 2.000.000 €, ovisno o prioritetnoj osi u sklopu koje se projekt prijavljuje. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.4 MB