Natječaj

Search form

Prvi poziv programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.-2020.

Datum objave: 
01.02.2016.
Datum završetka natječaja: 
25.03.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
33.149.023,20 €
Kratak opis natječaja: 

Opći cilj Programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION je putem inovativnih politika i upravljačkih procesa osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju Programskog područja. Program je usvojen od strane Europske komisije 20. listopada 2015. godine. 

U Programu sudjeluju četiri države članica Europske unije: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija te četiri IPA države: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti, uključujući udruge koje se sastoje od jedne ili više takvih tijela javne vlasti, 
  • Tijelo regulirano javnim pravom, 
  • Privatna tijela, uključujući i privatna poduzeća, koja ima pravnu osobnost, 
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom zakonu bilo koje države partnera koji sudjeluje u Programu. 
Prihvatljive aktivnosti: 

Projektne aktivnosti moraju se odnositi na sljedeće prioritete i posebne ciljeve: 

Prioritet 1: Inovativna i pametna regija

  • Posebni cilj 1.1: Podrška razvoju regionalnog inovacijskog sustava Jadranskog i jonskog područja.
Prioritet 2: Održiva regija 

  • Posebni cilj 2.1: Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao potencijala za rast u Jadranskom i jonskom području.
  • Posebni cilj 2.2: Povećanje kapacitete transnacionalnog rješavanja ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava u Jadranskom i jonskom području. 
Prioritet 3: Povezana regija 

  • Posebni cilj 3.1: Povećanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti i multimodalnosti u Jadranskom i jonskom području. 
Iznos sufinanciranja: 

Minimalni iznos sufinanciranja po pojedinom projektu iznosi 800.000 €, dok je maksimalni iznos 1.500.000 €. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore po projektu iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip5.37 MB