Natječaj

Search form

Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Datum objave: 
06.08.2018.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2019.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 40.500.000,00 kn razvit će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja će se temeljiti na suradnji s udrugama iz Domovinskog rata, a kojima će se dodjeljivati potpore za pružanje usluga navedenim ciljnim skupinama Poziva. Usluge za ciljne skupine obuhvaćat će pružanje psihosocijalne pomoći, zdravstvene skrbi i pomoći pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, a njihova svrha je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. 

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva.