Regije znanja (Istraživački kapaciteti)

Search form

Kratki opis: 

Tema Regije znanja nalazi se u sklopu potprograma Istraživački kapaciteti. 
Ciljevi jesu ojačati istraživački potencijal europskih regija podupiranjem razvoja regionalnih istraživačkih klastera (“research driven clusters”) povezivanjem sveučilišta, fakulteta, istraživačkih centara, poduzeća, kompanija posebice regionalne uprave kako bi regije nadalje investirale i razvijale istraživanja koja značajno mogu doprinijeti ekonomskom razvoju, samim tim i stvaranju novih radnih mjesta. 
U ovom programu istraživački klaster čine istraživačka institucija, kompanija (velike firme ili mala i srednja poduzeća) i regionalno/lokalno tijelo (lokalna uprava, regionalne razvojne agencije), a mogu se pridružiti i gospodarske komore, banke i štedionice koje su uključene u znanstveno – tehnologijski sektor. 
Budžet programa Regije znanja iznosi 126 milijuna eura od 2007. - 2013. godine. 

Financirati će se: 

A) analiza, razvoj i implementacija prioriteta u istraživanju za regionalne i međuregionalne klastere:

 1. tematskih problema i prioriteta baziranih na analizi postojećih regionalnih planova za istraživanje i tehnologijski razvoj
 2. regionalnog javnog i privatnog sektora koji se bavi istraživanjem i tehnologijskim razvojem
 3. prednosti i nedostataka regija u smislu kapaciteta stvaranja, transfera i korištenja znanja
 4. prednosti i nedostataka regija u smislu kapaciteta stvaranja, transfera i korištenja znanja
 5. postojećih politika i aktivnosti, njihov razvoj i očekivani rezultati
 6. europskog i internacionalnog konteksta
 7. sinergije i mogućnosti zajedničkog učenja
 8. mentorstvo i suradnja između regionalnih aktera koji su uključeni u istraživačke klastere
B) mentorstvo regija s manje razvijenim istraživačkim profilom od strane razvijenih regija organiziranjem događanja (npr. konferencija, sastanaka, radionica, seminara, vezanih studija, izmjena osoblja, kao i izmjena i diseminacija dobre prakse i, ako je potrebno definiciju, organizaciju i upravljanje zajedničkim aktivnostima

C) inicijative za poboljšanje integracije:

 1. povećanjem istraživačkog potencijala i mobilnosti istraživača
 2. poboljšanjem infrastrukture
 3. potporom istraživačkim projektima
 4. povezivanjem između istraživačkih organizacija i kompanija, pogotovo malih i srednjih poduzeća
 5. poboljšanjem transfera znanja između firmi i istraživačkih organizacija 
 6. poboljšanjem pristupa malim i srednjim poduzećima i privatnom poduzetništvu za potporu istraživanja i tehnologijskog razvoja
 7. stvaranjem poslovnog plana: definiranje kako financirati zajednički akcijski plan koristeći mogućnosti koje postoje na nacionalnoj/lokalnoj razini odnosno na nivou EU (FP, Strukturni fondovi)
D) diseminacijske aktivnosti – konferencije, radionice, publikacije, web aktivnosti