RUCONBAR

Search form

RUCONBAR
O projektu: 

RUCONBAR je inovativna, ekološka i održiva gradnja proizvoda koji se koriste za smanjenje buke javnog prijevoza. Glavni koncept ovog proizvoda je korištenje recikliranih guma kao novog materijala za zaštitu od buke. Ukratko, RUCONBAR je betonska zaštitna ploča koja se sastoji od ležajeva i upijajućeg sloja, te od recikliranih granula gume koji čine sloj koji upija buku. 

Prednosti ovog koncepta su:

  • sprječavanje odlaganja otpada na odlagalištima
  • sprječavanje krajobrazne degradacije od iskopa prirodnih agregata i gline (koristi se u proizvodnji barijera za zaštitu od buke)
  • zaštita od buke korištenjem Secure recikliranih materijala
Projekt se oslanja na mala i srednja poduzeća koja se bave reciklažom otpadnih guma te mala i srednja poduzeća koja proizvode betonske elemente.
Cilj projekta je razvitak proizvodne linije koje je u stanju proizvoditi RUCONBAR te razvoj strategije uvođenja novog inovativnog proizvoda na tržište. Prijavitelji: 

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: 

Beton Lučko, GUMIIMPEX-GUMI RECYCLING & PRODUCTION PLC. (GRP), Institut IGH (IGH), Zoološki vrt grada Zagreba

Aktivnosti: 


  • zamjena ograda ZOO-a između vrta i Maksimirske ulice 
  • smanjenje emisije stakleničkih plinova
  • razvoj lako prenosivog koncepta recikliranja starih guma i njihova ponovna primjena u prometu 
  • razvoj standardiziranih i ekološki prihvatljivih proizvoda 
Trajanje: 
3 godine
Iznos ugovora: 
1.102.809,00 €
EU sufinanciranje: 
50%
Sektor: