Safe zone

Search form

Safe zone
O projektu: 

Projekt je osmišljen s ciljem jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj i implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Prijavitelji: 

Ženska soba - Centar za seksualna prava

Partneri: 

S.O.S. telefon - poziv u pomoć (Virovitica),
Centar za žene Adela (Sisak),
Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” (Pakrac)

Aktivnosti: 

Uspostavljanje neformalne mreže, profesionalne i specijalizirane edukacije i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva i lokalnim akterima.
Unaprijeđenije kapaciteta potrebnih za implementaciju modela dobre prakse iz regije i Europe.
Izrada web stranice

Trajanje: 
2010.
Iznos ugovora: 
224.838,36 €
EU sufinanciranje: 
202.354,52 € (90%)