Natječaj

Search form

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Datum objave: 
04.10.2019.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2022.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 250.000.000,00 HRK. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na području Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.