Sigurnost (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 
Tema Sigurnost nalazi se u sklopu potprograma Suradnja. Glavni cilj istraživanja iz područja Sigurnost je razvijanje tehnologija i znanja za stvaranje uvjeta potrebnih da bi se osigurala sigurnost građana, te da bi se osigurala optimalna i usklađena upotreba dostupnih tehnologija u civilnom području i području obrane. Istraživanja vezana za Sigurnost važna su potpora izgradnji europske slobode, sigurnosti i pravosuđa. Isto tako, ova istraživanja doprinijet će cijelom nizu europskih politika kao što su transport, zaštita građana, energetika, zaštita okoliša i zdravlje. 

Što će se financirati: 

  • razvoj tehnologija i znanja potrebnih da se osigura zaštita građana od prijetnji kao što su terorizam, kriminal i organizirani kriminal, prirodne i industrijske katastrofe, uz poštivanje temeljnih ljudskih prava 
  • osiguranje optimalne i usklađene upotrebe postojećih tehnologija kao i onih koje su u procesu razvijanja u korist sigurnosti građana Europe 
  • unaprjeđenje konkurentnosti europske sigurnosne industrije 
Naglasak će biti stavljen na financiranje ovih aktivnosti: 

  • povećanje sigurnosti građana - tehnološka rješenja za zaštitu građana, bio-sigurnost, zaštitu od kriminala i terorizma
  • povećanje sigurnosti infrastrukturnih i komunalnih resursa - ispitivanje i osiguranje infrastrukture u područjima kao što su informacijsko-komunikacijske tehnologije, transport i energetika, te usluge u financijskim i administrativnim javnim službama 
  • inteligentni nadzor i granična sigurnost - tehnologije, oprema, sredstva i metode za nadzor i zaštitu europskih kopnenih i obalnih granica 
  • ponovna uspostava sigurnosti u slučaju kriza - tehnologije i komunikacije, koordinacija u podršci civilnim, humanitarnim i spasilački zadacima 
  • unaprjeđivanje sigurnosnih sustava, međusobna povezanost i funkcionalnost - prikupljanje podataka za sigurnost građana, zaštita povjerljivosti i praćenje transakcija 
  • sigurnost i društvo - društveno-ekonomski, politički i kulturni aspekti sigurnosti, etika i vrijednosti, prihvatljivost sigurnosnih rješenja, društveno okruženje i percepcija sigurnosti
  • koordinacija i strukturiranje istraživanja o sigurnosti - koordinacija između europskih i međunarodnih istraživačkih napora u područjima civilnih, sigurnosnih i obrambenih istraživanja
Zemlje članice Europske unije namijenile su 1,4 milijarde eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa EU.