"Strukturni fondovi" - Kako napisati projekt financiran iz fondova EU

Search form

"Strukturni fondovi" - Kako napisati projekt financiran iz fondova EU

Kategorija: 
Trajanje: 
Od 27. do 30. lipnja 2016. godine u trajanju od 9:00 do 16:00 sati
Mjesto: 
Importanne Resort d.d., Kardinala Stepinca 31, 20 000 Dubrovnik
Cijena: 
2.900 kn + PDV po osobi
Ciljana skupina polaznika: 
Svi pravni subjekti i pojedinci, budući konzultanti i Project manageri, poduzetnici i obrtnici, predstavnici obrazovnih ustanova
Kontakt: 


e-mail: edukacije@euasistent.eu
Tel: 01/3391-332
Mob: 099/3210-072

Kratki opis: 


Tvrtka Krutak d.o.o. organizira višednevnu praktičnu edukaciju o tome kako napisati i provesti projekt financiran iz fondova EU. Radi se o intenzivnoj edukaciji na kojoj će polaznici kroz interaktivan i praktičan rad s konzultantima dobiti znanja i vještine o cjelokupnom procesu od izrade do provedbe projekata. Cilj edukacije je stjecanje specifičnih i praktičnih znanja i vještina vezanih uz pripremu i provedbu projekta te upoznavanje i korištenje certificiranog alata, postupaka i metodologije izrade projektnog prijedloga. 

Edukacija će se organizirati na sljedeći način:

  • Simulacija pisanja projekta,
  • Interaktivan rad u malim grupama, 
  • Praktični rad sa sluţbenim propisanim obrascima, 
  • Diskusije i studije slučaja, 
  • Prezentacije, 
  • Konzultacije. 

Sudionicima radionice dodijelit će se priručnik s prezentacijama i materijalima za vježbe te CD s primjerima natječajne dokumentacije, a po završetku edukacije, polaznici će primiti certifikat o sudjelovanju i izobrazbi.

Predavači na radionici su Tea Kranjec i Maja Krznarić.

Prijava na edukaciju je moguća putem e-maila: info@euasistent.eu ili putem telefona/mobitela 01/3391-332 i 099/321-0072, a rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.

Prijava za radionicu: Prijavni obrazac Dubrovnik ili Online prijava
Detaljnije o edukaciji: Brošura Dubrovnik