Studije i projekti o prevenciji i pripravnosti

Search form

Kratki opis: 

Projekti prevencije (istraživanje uzroka katastrofe, predviđanje, javno informiranje) doprinose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća. 
Projekti spremnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) doprinose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodne i od strane čovjeka uzrokovane nesreće, omogućavanju suradnje među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.