Suradnja

Search form

Kratki opis: 

FP7 se sastoji od četiri potprograma potpore različitim vrstama aktivnosti povezanima s istraživanjem i razvojem npr. aktivnosti potpore ili koordinacije istraživanja, jačanje istraživačkih kapaciteta te izgradnja i održavanje mreža. Program podupire i pionirska istraživanja te mobilnost istraživača. 
Specifični program "Cooperation" - "Suradnja" obuhvaća sve vrste istraživačkih aktivnosti koje provode različita istraživačka tijela u sklopu trans-nacionalne suradnje i teži k ostvarenju ili jačanju vodeće uloge u ključnim znanstvenim i tehnološkim područjima. U okviru FP7 za specifični program "Suradnja" predviđeno je 32,413 milijarde eura. Sredstva su namijenjena poticanju suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javnih tijela uprave diljem Europske unije i šire. Specifični program "Suradnja" je podijeljen u 10 različitih tema. Teme se provode neovisno, ali slijede ciljeve specifičnog programa "Suradnja". Cilj je provedba zajedničkih aktivnosti koje povezuju različita područja, uključujući i zajedničke natječaje. Deset tema specifičnog programa "Suradnja" obuhvaćaju najvažnija područja znanja i tehnologije u kojima je znanstvena izvrsnost od iznimnog značaja kako bi EU bila sposobna rješavati buduće socijalne, gospodarske, zdravstvene, ekološke i industrijske izazove. Njihov trajni značaj temelji se na izvorima istraživačkog sektora, uključujući Europske tehnološke platforme (European Technology Platforms - ETPs). Stoga su u specifični program "Suradnja" uključene teme iz Strateških istraživačkih programa (Strategic Research Agendas - SRAs) koji su izrađeni u sklopu Europskih tehnoloških platformi. 

Nadalje, sve teme specifičnog programa "Suradnja" podupiru trans-nacionalnu suradnju:

 • zajednička istraživanja 
 • tehnološke platforme 
 • usklađivanje nacionalnih istraživačkih programa 
 • zajedničke tehnološke inicijative 
Teme: 

 • zdravlje
 • informacijske i komunikacijske tehnologije
 • nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije
 • energija
 • okoliš (uključujući i klimatske promjene) 
 • transport (uključujući zrakoplovstvo)
 • društveno-ekonomske i humanističke znanosti
 • prostor i svemir
 • hrana, ribarstvo i poljoprivreda 
 • sigurnost