Sustavi podrške mladima

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Podržavaju se sljedeće aktivnosti: 

  • potpora tijelima aktivnim u području mladih na europskoj razini - nudi potporu djelovanju nevladinih organizacija aktivnih u području mladih na europskoj razini koje rade na ciljevima od općeg europskog interesa (tzv. ENGO). Aktivnosti ovih organizacija moraju doprinijeti sudjelovanju mladih u javnom životu i društvu te razvoju i provedbi aktivnosti europske suradnje u području mladih u najširem smislu
  • potpora Europskom forumu mladih - podupire tekuće aktivnosti Europskog foruma mladih 
  • Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih - podržava osposobljavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih, posebice razmjenu iskustava, stručnosti i dobre prakse, kao i aktivnosti koje mogu rezultirati dugoročnim kvalitetnim projektima, partnerstvima i mrežama. Ova podakcija također podržava dugoročnu mobilnost osoba aktivnih u radu s mladima
  • projekti koji potiču inovacije i kvalitetu - podupire projekte čiji su ciljevi uvođenje, provedba i promicanje inovativnih pristupa u području rada s mladima
  • informativne aktivnosti za mlade i za osobe aktivne u radu s mladima i organizacijama mladih - podupire aktivnosti na europskoj i nacionalnoj razini koje unaprjeđuju pristup mladih informacijama i komunikacijskim servisima te poboljšavaju sudjelovanje mladih u pripremi i širenju informacijskih proizvoda jednostavnih za uporabu. Podupire i razvoj europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih portala za širenje specifičnih informacija za mlade
  • partnerstva - financira partnerstva između Europske komisije i lokalnih/regionalnih javnih tijela, tijela aktivnih na europskoj razini i tvrtki koje su aktivne na području korporativne društvene odgovornosti s ciljem razvoja dugoročnih projekata koji povezuju različite mjere Programa
  • potpora strukturama Programa - financira strukture koje upravljaju Programom, posebice Nacionalne agencije
  • dodavanje vrijednosti Programu - ovu podakciju će koristiti Komisija za financiranje seminara, kolokvija i sastanaka s ciljem olakšavanja provedbe Programa i širenja i iskorištavanja rezultata