Natječaj

Search form

Sveobuhvatni politički okviri za cjeloživotno strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Referenca: 
EACEA/14/2015
Datum objave: 
30.01.2015.
Datum završetka natječaja: 
30.04.2015.
Status: 
Program: 
Budžet: 
4.200.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Natječaj je otvoren s ciljem pružanja podrške razvoju javnih politika kojima se želi koordinirati pružanje usluga kvalitetnog, bitnog i dostupnog cjeloživotnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (CSOO) i osigurati značajno povećanje stope iskorištavanja prilika za daljnje osposobljavanje kao dijela sveobuhvatnih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih strategija za razvoj vještina. Također, ovim se pozivom potiče suradnja između nacionalnih nadležnih tijela i svih bitnih dionika koji sudjeluju u cjeloživotnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, uključujući razvoj vještina zaposlenika i preusmjeravanje radnika (primjerice, osposobljavanje koje pružaju javne službe za zapošljavanje).

Prihvatljivi prijavitelji:

Poziv je upućen nacionalnim tijelima nadležnima za politike cjeloživotnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (CSOO-a) u svakoj zemlji koja provodi program Erasmus+ ili organizaciji koju su ona odredila. zahtjevi za bespovratna sredstva moraju biti podneseni od strane barem dva subjekta iz najmanje dvije različite zemlje koje provode program Erasmus+. Podnositelj prijave koji ispunjuje uvjete (koordinator) mora biti nacionalno nadležno tijelo ili organizacija koju odredi nadležno nacionalno tijelo odgovorno za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući CSOO, koje se nalazi u zemlji koja provodi program. Partneri koji ispunjuju uvjete mogu biti ministarstva i drugi dionici, kao što su socijalni partneri, poduzeća, gospodarske
komore, javni ili privatni pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, istraživački centri itd. Sudjelovanje fizičkih osoba nije prihvatljivo na natječaju.

Prihvatljive aktivnosti:

U sklopu natječaja financirati će se aktivnosti nadležnih nacionalnih tijela u smislu planiranja ili provedbe intervencije u politiku CSOO-a s ciljem postizanja usklađenosti i relevantnosti ponude te značajnog povećanja sudjelovanja odraslih u učenju. Sljedeći su oblici aktivnosti prihvatljivi: 

 • Studije izvedivosti, pregledi nacionalnih/regionalnih/lokalnih propisa o CSOO-u, analize isplativosti,
 • Podrobni akcijski planovi za razvoj i provedbu usklađenog političkog okvira za CSOO,
 • Organiziranje nacionalnih/regionalnih/lokalnih poslovnih foruma kojima se želi mobilizirati poslodavce da ulažu
  u CSOO,
 • Organiziranje konferencija, seminara i radnih skupina i/ili sudjelovanje u njima,
 • Kampanje za podizanje svijesti, mjere vrednovanja i širenja informacija; aktivnosti kojima se podupire održivost
  projekta,
 • Razmjene dobrih i/ili inovativnih praksi među zemljama, primjerice putem ciljanih studijskih posjeta,
 • Istraživačke aktivnosti,
 • Pripremni radovi za osmišljavanje učinkovitih intervencija u CSOO putem korištenja ESF-a ili drugih odgovarajućih
  fondova,
 • Zajednice stručnjaka.  
Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja za pojedinačni jednogodišnji projekt je 150.000 eura, dok je za dvogodišnji projekt maksimalan iznos sufinanciranja 300.000 eura. 

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.15 MB