Tehnička pomoć

Search form

Kratki opis: 

Fond može financirati inicijative koje uključuju pripremu, nadzor, administrativnu i tehničku potporu, vrednovanje, reviziju i provjere potrebne za provedbu ove Uredbe.