Transport - uključujući aeronautiku (Suradnja)

Search form

Kratki opis: 

Tema Transport nalazi se u sklopu potprograma Suradnja.
Glavni cilj istraživanja iz područja Transport je razvoj sigurnijeg, ekološki prihvatljivijeg i "pametnijeg" pan-europskog transportnog sustava, od kojeg će imati koristi svi građani, koji će biti u skladu sa standardima zaštite okoliša i koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti europske transportne industrije na svjetskom tržištu. 

Što će se financirati? 

Naglasak će se staviti na sljedeće aktivnosti:

  • zrakoplovstvo i zračni prijevoz: smanjenje emisija, rad na motorima i alternativnim gorivim a, upravljanje zračnim prometom, sigurnosni aspekti zaštite zračnog prijevoza
    ekološki učinkovitije zrakoplovstvo 
  • održivi kopneni prijevoz – željeznički, cestovni, pomorski i riječni: razvoj "čistih" i učinkovitih motora i električnih vlakova, smanjenje utjecaja transporta na klimatske promjene modaliteti regionalnog i nacionalnog transporta, "čista" i sigurna vozila, izgradnja i održavanje infrastrukture, integrativne arhitekture 
  • podrška europskom globalnom satelitskom navigacijskom sustavu: Galileo i EGNOS, navigacija i servis za podešavanje vremena, učinkovita uporaba satelitske navigacije 
Zemlje članice Europske unije namijenile su 4,91 milijarde eura financiranju ovog područja za vrijeme cjelokupnog trajanja Sedmog okvirnog programa EU.