Natječaj

Search form

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Referenca: 
UP.03.2.2.03.
Datum objave: 
29.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
19.04.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
26.775.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Cilj: 
Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Prihvatljivi prijavitelji: 

 • osnovne i srednjoškolske ustanove.

Partnerstvo na projektu je obavezno.

Prihvatljivi partneri:

 • sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi Prijavitelji;
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • učenički domovi upisani u popis učeničkih domova u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
 • regionalne i lokalne razvojne agencije;
 • visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
 • udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave;
 • trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15);
 • dječji vrtići;
 • javne ustanove za kulturne djelatnosti (knjižnična, arhivska i muzejsko-galerijska djelatnost);
 • ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (Narodne novine, 17/07).

Prihvatljive aktivnosti:

 • upravljanje projektom i administracija;
 • stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika;
 • razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti;
 • promidžba i vidljivost.

Najniži i najviši iznos sufinanciranja:

 • najniži iznos po projektu – 500.000,00 kuna; 
 • najviši iznos po projektu – 1.500.000,00 kuna.