Natječaj

Search form

URBACT III - 1. poziv za dostavu projektnih prijedloga

Datum objave: 
30.03.2015.
Datum završetka natječaja: 
16.06.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Kratak opis natječaja: 

Program međuregionalne suradnje URBACT III financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja. 

Prihvatljiva područja financiranja: 

Od ukupne vrijednosti raspoloživih sredstava, 70% je namijenjeno sljedećim tematskim ciljevima: 

  • Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije,
  • Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima,
  • Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa,
  • Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage,
  • Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije.
Preostalih 30% sredstava je namijenjeno ostalim područjima: 

  • Poboljšanje pristupa korištenju ICT tehnologija,
  • Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva,
  • Podrška prilagodbi klimatskim promjenama, prevenciji rizika i upravljanju,
  • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u važnim područjima,
  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.
Prihvatljivi prijavitelji:

Projekti se provode u dvije faze, a u prvoj fazi prijavitelji mogu biti gradovi i općine. U drugoj fazi, u projekte se mogu dodatno uključiti nacionalna i regionalna tijela vlasti, sveučilišta i istraživačke institucije, ustanove i trgovačka društva čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu te su odgovorne za urbana pitanja. Svi ostali zainteresirani dionici mogu se uključiti kao članovi lokalnih grupa podrške koje razvijaju strateški dokument (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. 

Iznos sufinanciranja: 

Maksimalna vrijednost projekata u prvoj fazi je 100.000 €, a ukupna vrijednost projekta u prvoj i drugoj fazi iznosi 600.000-750.000 € (ovisi o broju aktivnosti koje će mreža provoditi tijekom projekta). 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja za projektne partnere iz Hrvatske je 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.46 MB