Natječaj

Search form

URBACT III - Primjeri dobre prakse

Datum objave: 
07.12.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.03.2017.
Status: 
Program: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 

Cilj: 

Razmjena dobrih praksi među gradovima i lokalnim javnim tijelima u odnošenju i rješavanju problema koji su zajednički svim urbanim sredinama u EU. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • Gradovi iz EU 28 (gradovi, općine); 
  • Ostala javna tijela iz EU 28 (lokalne agencije javnog ili polu javnog tipa osnovane od strane grada, djelomično ili u potpunosti u vlasništvu grada odgovorne za stvaranje i provođenje određenih politika). 

Prihvatljive aktivnosti: 

Prikaz primjera dobre prakse iz vlastite sredine primjenjivog i na slučajeve iz drugih urbanih sredina. Takvi primjeri dobre prakse su usmjereni na složene izazove u urbanim sredinama te na rješavanje problema pomoću integriranog i participativnog pristupa.