Natječaj

Search form

Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Datum objave: 
16.08.2019.
Datum završetka natječaja: 
16.10.2019.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti: 

  • informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, 
  • nadogradnja postojećih web-stranica PPI ,
  • povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.
Prihvatljivi prijavitelji: PPI-jevi  koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodne zoname osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj

Ukupna alokacija: 22.800.000,00  HRK

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 100.000,00 HRK, a najviši 600.000,00 HRK. Intenzitet potpore: do 75% prihvatljivih troškova.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi u razdoblju od 16. kolovoza 2019. od 11:00:00 sati do 16. listopada 2019. u 11:00:00 sati.