Natječaj

Search form

Uspostava reciklažnih dvorišta

Datum objave: 
18.02.2020.
Datum završetka natječaja: 
15.02.2021.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK. Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
i. reciklažna dvorišta – građevine:

  • najniži iznos 500.000,00 HRK
  • najviši iznos 4.500.000,00 HRK.
ii. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

  • najniži iznos 100.000,00 HRK
  • najviši iznos 800.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, u skladu s člankom 35., stavkom 1. točkom 1. ZOGO-a. Iznimno, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za reciklažna dvorišta – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice.