Znanost i društvo (Istraživački kapaciteti)

Search form

Kratki opis: 

Tema Znanost i društvo nalazi se u sklopu potprograma Istraživački kapaciteti. 
Aktivnosti predviđene temom „Znanost i društvo“ teže usklađivanju znanstvenih i tehnologijskih napora sa istraživačkom politikom europskih institucija. 
Program bi trebao potaknuti debatu na temu znanosti i tehnologije, odnosno njihove veze s društvom i kulturom. Inovativnost, razvijanje, korištenje znanja te njegova implementacija u društvo trebala bi doprinijeti razvijanju europskog društva u pozitivnom i samoodrživom smjeru. Također, program za cilj ima popularizirati znanost, teži premošćivanju razlika između znanstvenika i onih koji nisu znanstveno obrazovani te nastoji potaknuti interes za znanstveni rad kod mladih ljudi. 
Proračun predviđen za financiranju projekata „Znanost i društvo“, za razdoblje 2007. - 2013., iznosi 280 milijuna eura. Temeljem poziva za natječaj (Call for proposal) koji se objavljuje jednom godišnje na web stranicama CORDIS-a, Europska komisija financirati će projekte s naglaskom na: 

  • dinamičniju koordinaciju veze znanosti i društva 
  • jačanje potencijala i širenje horizonata s naglaskom na temu zastupljenosti žena, odnosno muškaraca u znanosti kao i znanstvene edukacije 
  • promoviranje učinkovitijeg dvostranog komunikacijskog kanala znanost ↔ društvo (javnost)