Europa za građane

Search form

Europa za građane

Kratki opis: 

Program Europa za građane je namijenjen promicanju aktivnog europskog građanstva s glavnim ciljem premošćivanja jaza između građana i Europske unije financijskim instrumentima koji promiču aktivno europsko građanstvo. Namjerava potaknuti suradnju između građana i organizacija iz različitih zemalja i olakšati razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima te promicati proces europskih integracija. 

Proračun: 

Ukupni proračun Programa za proračunsko razdoblje od 2007. – 2013. godine iznosio je 215 milijuna eura, dok je za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020. godine taj iznos povećan na 229 milijuna eura. U odluci o pokretanju  programa  specificirano  je  da  bi  ukupna  raspodjela  proračuna  za različite aktivnosti za cijeli programski period od 2007. do 2013. godine trebala biti slijedeća: 

  • Aktivnost 1. – Aktivni građani za Europu: najmanje 45% 
  • Aktivnost 2. – Aktivno civilno društvo u Europi: približno 31% 
  • Aktivnost 3. – Zajedno za Europu: približno 10% 
  • Aktivnost 4. – Aktivno europsko sjećanje: približno 4% 
Preostala sredstava su namijenjena za pokrivanje općih, administrativnih i tehničkih troškova Programa. 

Korisnici: 

Prijavitelji i partneri moraju biti ili javna tijela ili neprofitne organizacije sa statusom pravne osobe, ovisno o mjeri na koju se prijavljuje. Prijavitelj i partneri moraju biti osnovani u jednoj od zemalja sudionica Programa. Vrste prijavitelja koji su prihvatljivi na natječaje su europske istraživačke institucije, lokalne vlasti, političke istraživačke organizacije, skupine građana i organizacije civilnog društva, obrazovne institucije koje promiču aktivno europsko građanstvo. 

Aktivnosti:

  • Aktivni građani za Europu (sastanci građana bratimljenih gradova, mreže bratimljenih gradova, projekti građana i mjere potpore) 
  • Aktivno civilno društvo u Europi (potpora projektima organizacija civilnoga društva i strukturna potpora organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think-tanks) i OCD-ima) 
  • Zajedno za Europu (događanja visoke vidljivosti, studije i alati širenja informacija)
  • Aktivno europsko sjećanje