Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Search form

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)

Kratki opis: 

Uloga Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF), kao fleksibilnog fonda, je pružanje radnicima koji su zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uslijed globalizacije izgubili posao, pružajući im potporu i pomoć da što brže pronađu novi posao. U razdoblju od 2014. do 2020. godine, Fond će pružati jednokratnu i posebnu potrebu za olakšavanje ponovnog uključivanja u rad radnika koji su proglašeni viškom radne snage u područjima pogođenima ozbiljnim ekonomskim i financijskim poremećajima.

Proračun:

Ukupan godišnji proračun Fonda za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 150 milijuna eura. Prihvatljivo je financiranje do 60% troškova projekata koji će pomoći u zbrinjavanju tehnološkog viška radnika s ciljem njihovog brzog pronalaženja posla ili pomoći u uspostavljanju svog vlastitog posla/poduzeća.

Korisnici:

Država članica (podnositelj zahtjeva) može pružiti personaliziranu uslugu sufinanciranu programom na zahvaćenim radnicima, koja može uključivati radnike koji su proglašeni viškom radne snage, kao i radnike koji su postali višak uslijed velikih infrastrukturnih promjena u svjetskoj trgovini; radnike koji su postali višak kao rezultat ozbiljnog narušavanja lokalne, regionalne i nacionalne ekonomije te radnike koji mijenjaju ili prilagođavaju svoju poljoprivrednu djelatnost. Dio sredstava dodjeljivati će se i mladima koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju te su mlađi od 25 godina.

Aktivnosti:

  • Edukacije i prekvalifikacije, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije vještina i certifikaciju stečenog iskustva
  • Vremenski ograničene mjere, poput traženja posla, troškova poticanja zapošljavanja, mobilnosti
  • Mjere za poticanje posebno ugroženih, starijih i mladih nezaposlenih osoba da ostanu ili da se vrate na tržište rada