Financijski instrument za civilnu zaštitu / mehanizam zajednice za civilnu zaštitu

Search form

Financijski instrument za civilnu zaštitu / Mehanizam zajednice za civilnu zaštitu

Kratki opis: 

Glavna uloga Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu je olakšati suradnju u intervencijama civilne zaštite u slučajevima izvanrednih stanja koja mogu zahtijevati hitno reagiranje. To se također odnosi na situacije u kojima može postojati prijetnja od takvih izvanrednih stanja. Ovaj instrument je stoga alat koji unaprjeđuje suradnju zajednice u pitanjima civilne zaštite. Instrument podupire i nadopunjuje napore zemalja članica usmjerene na zaštitu, ponajprije ljudi, ali i okoliša i imovine, uključujudi kulturnu baštinu, u slučajevima prirodnih i ljudskim faktorom izazvanih katastrofa, terorističkih činova te tehnoloških, radioloških ili ekoloških nesreda, te pospješuje ojačanu suradnju između država članica u području civilne zaštite. 

Proračun: 

Proračun u sklopu radnog plana za 2013.g. iznosi 23,2 milijuna eura. Kroz program se financiraju aktivnosti i alati Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu, uključujući Centar za monitoring i informiranje (eng. kratica MIC) uspostavljen na europskoj razini te Zajednički sustav za komunikaciju i informiranje u slučaju katastrofa (CECIS), kroz koji države razmjenjuju informacije o uzbunama i razne obavijesti. 

Korisnici: 

Ovisno o pozivu za dostavu projektnih prijedloga, u programu mogu sudjelovati razni potencijalni korisnici (dokle god se projektom ne ostvaruje profit): 
 • Tijela državne uprave,
 • Sveučilišta,
 • Međunarodne organizacije,
 • Nevladine udruge,
 • Komercijalne tvrtke, uključujudi i malo i srednje poduzetništvo,
 • Potencijalni korisnici Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu su institucije civilne zaštite u Hrvatskoj. 

Aktivnosti: 


 • Identifikacija interventnih ekipa i drugih interventnih podrški, 
 • Uspostava i provedba programa obuke za interventne ekipe i drugu interventnu podršku, kao i za stručnjake za ekipe procjene i/ili koordinacije,
 • Radionice, seminari i pilot projekti o glavnim aspektima intervencija,
 • Uspostava i upravljanje Centrom za monitoring i informiranje (Monitoring and Information Centre - MIC),
 • Uspostava i upravljanje Zajedničkim sustavom za veze i informiranje u slučaju katastrofa (Common Emergency Communication and Information System - CECIS),
 • Pridonošenje razvoju otkrivanja i sustavu ranog upozorenja na katastrofe koje mogu ugroziti teritorij država članica,
 • Podrška državama članicama u dobivanju pristupa resursima poput opreme i transporta,
 • Pružanje potpore konzularnoj pomodi građanima EU-a u slučaju izvanrednih situacija u tredim zemljama,
 • Druge aktivnosti pružanja potpore i komplementarne aktivnosti koje su potrebne u okviru Mehanizma.