FISCALIS 2020

Search form

FISCALIS 2020

Kratki opis: 

Fiscalis 2020. je nasljednik programa Fiscalis iz financijske perspektive 2007. - 2013., a primarna mu je zadaća da omogući efikasno funkcioniranje poreznih sustava unutar EU poticanjem suradnje zemalja članica u području porezne politike. Program obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine. Njegov je cilj nastojati ojačati interno tržište kroz učinkovite sustave oporezivanja. Podržava carinsku i poreznu suradnju u Uniji jačanjem ljudskog kapaciteta i infrastrukture s jedne strane te IT kapaciteta s druge strane. Ovaj je program nasljednik programa Fiscalis za financijsku perspektivu 2007.-2013. 

Proračun:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 234,3 milijuna eura. 

Korisnici:

Program je otvoren za:

 • Države članice EU
 • Države pristupnice, države kandidatkinje i potencijalne države kandidatkinje u skladu s općim načelima i općim uvjetima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije utvrđenima odgovarajućim okvirnim sporazumom, odlukom Vijeća ili sličnim ugovorom
 • Partnerske države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva pod uvjetom da postignu dovoljnu razinu približavanja relevantnog zakonodavstva i administrativnih postupaka onima u Uniji 
Aktivnosti:

Program osigurava financijsku potporu za slijedeće aktivnosti:

 • Seminari i radionice
 • Bilateralne ili multilateralne kontrole
 • Radne posjete
 • Osnivanje stručnih timova
 • Izgradnja kapaciteta javne uprave i prateće aktivnosti
 • Studije
 • Komunikacijski projekti
 • Izgradnja europskih informacijskih sustava
 • Aktivnosti zajedničkog osposobljavanja
Sažetak: